fbpx

Hjem / Salgsvilkår

Salgsvilkår

Smaken av landet

Org.nr.: 927 344 947 MVA
Epost: post@smakenavlandet.no
Telefon: 92 29 51 95
Adresse:
Nordsjøvegen 1840
4365 Nærbø

Generelle betingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Smakenavlandet.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp av varer på Smakenavlandet.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Vi leverer kun til de til enhver tid til angitte hentepunkter og hjemleveringsadresser.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Smakenavlandet.no.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon.

Bestillings-og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å refundere pengene, gi en rabattkupong eller en erstatningsvare. Det samme gjelder hvis varene har blitt skadet under transporten fra produsent til deg som sluttbruker.

Levering og forsinkelse

Ved hentepunkt kjøp skjer utlevering av bestillingen på det hentepunktet, og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen.

Ved hjemlevering kjøp skjer utlevering på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din, og du vil få beskjed når bestillingen din er klar for levering. Ved kjøp over 500kr er hjemlevering/frakt inkludert i bestillingen.

Smakenavlandet.no har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, skal leveringsbudet gi deg beskjed om ny estimert ankomsttid så fort det kan estimeres. Ved forsinket levering på mer enn 2 timer står du fritt til å velge om du vil heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt.

Reklamasjon

Smakenavlandet.no forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

Når du mottar varene, bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du enten få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på din neste bestilling, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt
skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.

Angrerett

Smakenavlandet.no forholder seg til de til enhver tid, gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel ferskvarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Smakenavlandet.no) om å besøke forbrukeren transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: 

Smakenavlandet.no,
Nordsjøvegen1840 ,4365 Nærbø, eller post@smakenavlandet.no

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av
tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

 • Du må returnere varene til:
  Smakenavlandet.no, Nordsjøvegen 1840, 4365 Nærbø, uten unødig
  opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om
  at du vil angre kjøpet. Det er ditt ansvar å avtale et tidspunkt for levering
  av varer for å sikre at lageret er bemannet. Fristen er overholdt dersom du
  sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

 

Angreskjema

Utfylt skjema sendes til:

Smakenavlandet.no,

Nordsjøvegen 1840, 4365 Nærbø

E-post: post@smakenavlandet.no

Navn:

Adresse:

Dato:

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende

varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

Signatur (Ved brev)

Uavhentede bestillinger

Smakenavlandet.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot til det opprinnelig bestilte hente- eller leveringstidspunkt.

Ved henting av varer: Dersom du blir forhindret fra å hente til det opprinnelige avtalte tidspunkt/tidsintervallet, må Smakenavlandet.no motta beskjed om dette senest 48 timer før hentepunktets åpningstid. Beskjeden skal sendes til post@smakenavlandet.no og ordren vil da bli kansellert og du får refundert totalsummen for bestillingen.

Ved levering: Dersom du ikke er på din oppgitte adresse, når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre. Varer som krever legitimasjon kan ikke hensettes.

Særavtaler, slik som hensetting av varer, at sjåføren venter eller levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for smakenavlandet.no og alltid på kundens egen risiko. Smakenavlandet.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

Kundens Plikter

På Smakenavlandet.no ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du bestiller. 

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Smakenavlandet.no er ansvarlig for betaling av de ytelser Smakenavlandet.no eller smakenavlandet.no’s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så lenge det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Smakenavlandet.no’s side.

En brukerkonto kan kun gjelde for én person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon. Når du oppretter en brukerkonto, forplikter du deg til å:

Påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto, oppgi riktig og komplett brukerinformasjon, sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre – inkludert inngå bindende avtaler – på vegne av – personen eller enheten du registrerer eller handler for.  Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller Smakenavlandet.no mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre. Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt 

Følg disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.

Forbehold

Smakenavlandet.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.

Smakenavlandet.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer, har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent.

Smakenavlandet.no, er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Smakenavlandet.no er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Smakenavlandet.no Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.

Smakenavlandet.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Smakenavlandet.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, emballasje m.m hvis bestillingen overstiger 500kr.

Våre innkjøpspriser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på samtlige varer. Skrive-/ trykkfeil kan forekomme, ved feilprising forbeholder vi oss retten til å refundere pengene i stedet for å levere varen.

Du kan betale med bankkort (VISA eller Mastercard), Vipps eller Klarna når du handler hos Smakenavlandet.no Bedriftskunder kan også velge å betale med faktura så lenge det er et registrert aksjeselskap. Levering av varer som er betalt med faktura forutsetter godkjent kredittvurdering.

Klarna

Kjøp nå. Betal senere med Klarna.

Vi er glade for å kunne fortelle deg at vi samarbeider med Klarna for å tilby deg flere betalingsmetoder på betalingssiden. Nå kan du få det du vil ha når du vil ha det på en trygg og enkel måte.

 1. Legg produktene i handlekurven og gå til kassen.
 2. Oppgi personopplysninger, og du får vite med en gang om du er godkjent.
 3. Klarna sender deg en e-post med bekreftelse og deretter påminnelser når du skal betale.
 4. Fremtidige Klarna-kjøp kan nå fullføres med et klikk.

 

Betal senere

 • Betal alt innen 14 dager etter at varene er sendt. Ingen forskuddsbetaling, ingen renter og ingen gebyrer når du betaler i tide. Kort eller bankbetaling

Med kort kan du betale kjøpene dine kjapt, sikkert og enkelt. Du kan koble kortene dine til Klarna første gangen du skal betale noe, eller gjøre det på forhånd i Klarna-appen. Klarna husker informasjonen din så du kan handle og betale enda smidigere neste gang.

 • Kort Betal med valgfritt kort. Pengene trekkes direkte i forbindelse med kjøpet.

 

Finansiering

 • Engangsavtale Fullfør en enkel, 4-trinns kredittsøknad med top-of-mind-informasjon. Du får svar umiddelbart om du er godkjent og kan fullføre bestillingen med en gang.
 • Månedlige betalinger Du vil utføre den månedlige betalingen online eller i appen vår ved hjelp av bankoverføring eller kortbetalinger. Vi vil varsle deg når det er tid for å gjøre betalingen hver måned.

 

Om Klarna

Betal på nettet eller i appen Se de siste kjøpene dine og foreta betalinger i Klarna-appen eller på nettet.

 

Trygt og enkelt

Du er alltid dekket av Klarnas kjøperbeskyttelse. Moderne sikkerhet beskytter opplysningene dine for å forhindre uautoriserte kjøp. Les våre vanligste spørsmål www.klarna.com/no/kundeservice/ for å lære mer om hvordan du bruker Klarna.  Hos Klarna er vi opptatt av å skape verdens beste handleopplevelse. Vi mener at betaling handler om mye mer enn hvordan vi sender penger. Derfor gir våre smidige betalingsmetoder deg mer tid, kontroll og glede, slik at du kan fortsette å gjøre det du liker best.

New Hot Seasonal Fruits

Hot Deal